• We hebben de 4e prijs van Nederland behaald met de #spareribstrophy2021
  • We hebben de 11e prijs van Nederland behaald met de #gehaktballenwedstrijd2020
0

Privacyverklaring

Maros Made respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen voor de diensten waar je om gevraagd hebt.

ABOUT

Maros Made is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK nummer 77601041 en is een  Maros Made is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@marosmade.nl

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Maros Made zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). Maros Made zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

BEVEILIGING & BEWAARTERMIJN

Maros Made neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Maros Made bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Zie cookieverklaring.

COOKIES

Je moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Maros Made heeft geen controle over de activiteiten van derden. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (Google) om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek (aan deze of aan andere websites) om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klik dan op deze link. Als je cookies wilt uitschakelen, kan dat via onze cookieverklaring of via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites. chrome Firefox Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge Safari Opera.

RECHTEN VAN BETROKKENE

Als relatie van Maros Made heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. RECHTEN Je kunt je beroepen op de volgende rechten: Recht op het inzien van je gegevens. Recht op het verwijderen van je gegevens. Recht op het aanpassen van je gegevens. Recht op het bezwaar maken op de verwerking van je gegevens. Recht om je gegevens over te dragen. Recht op het intrekken van de verleende toestemming. Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met Maros Made via info@marosmade.nl

DISCLAIMER

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Maros Made niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Maros Made is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Maros Made heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Maros Made verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze privacyverklaring? Stuur een e-mail naar info@marosmade.nl

Update: December 2020
Vragen over onze producten? Bel ons op 0162 68 31 37
Weet je zeker dat je wilt doorgaan? Alles wat nu in je winkelwagen zit zal verloren gaan